OBVESTILO IMETNIKOM DELNIC

 Okrožno sodišče v Celju je v mesecu novembru vpisalo v sodni register sklep skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev in o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d. d., na glavnega delničarja, HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, d. o. o., Ljubljana.

 

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., je že izvršila prenos vseh delnic z oznako RLVG z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja v skladu z 2. odst. 23. čl. ZNVP-1. 

Manjšinski delničarji bodo prejeli od glavnega delničarja odpravnino v višini 0,59 EUR za posamezno delnico.

Vse nadaljnje storitve izplačila denarnih odpravnin bo v imenu in za račun glavnega delničarja prevzela pooblaščena banka, ki bo upravičence do denarne odpravnine obvestila o postopku izvajanja izplačil.

 

 

 

Objavljeno 29.11.2016

Arhiv novic