IZPLAČILO NEIZPLAČANE STIMULACIJE

 SREČNO!

Izplačilo neizplačane stimulacije po posameznih mesecih v l. 2016 v višini 1%  (za mesec februar, marec, julij in september) in EED-ja v višini 1,62% za posamezni mesec ( julij in avgust), bo izvršeno na tekoči račun posameznika dne 23.12.2016.  Poenostavljeno povedano, znesek bo odvisen od števila izvršenih dnin v omenjenih mesecih.

Delavci, ki so bili v omenjenih mesecih v bolniškem staležu, so po pojasnilu službe za nagrajevanje, stimulacijo že dobili pri izplačilu plače v tekočem mesecu in bi zato iz tega naslova prejeli izredno majhne zneske . Zaradi tega bo izplačan tudi del stimulacije iz naslova dodatno nakopanih in prodanih  količin v l. 2016 in sicer v višini  86 € bruto.

Razlika do polne stimulacije iz naslova dodatno nakopanih in prodanih količin bo stvar naknadnih pogajanj in izplačila v mesecu januarju.

 Strokovno pojasnilo načina izračuna neizplačanih mesečnih stimulacij in EED-ja bo pripravila služba nagrajevanja in bo posredovano v najkrajšem možnem času.

 

S. Lamot

Objavljeno 16.12.2016

Arhiv novic