POVZETEK SESTANKA POGAJALSKE SKUPINE

 

Povzetek sestanka pogajalske skupine (SPESS –PV in SD PV) z upravo PV

 

Danes, 13.2.2017 ob 7.30 uri se je ponovno sestala pogajalska skupina in uprava PV na temo izplačila drugega dela nagrade za delovno uspešnost v letu 2016.  Uprava PV je predstavila znesek, ki ga je pripravljena izplačati kot drugi del nagrade za delovno uspešnost na opravljeno dnino v letu 2016.

Mnenje pogajalske skupine je, da je predlagani znesek nižji kot je zaveza IO sindikata SPESS -PV, zato je pogajalska skupina upravo PV pozvala, da do petka, 17.2.2017 predlagani znesek korigira in se približa  zavezam IO sindikata SPESS- PV.

SREČNO!
Pogajalska skupina
 

 

Objavljeno 13.02.2017

Arhiv novic