AKTIVNOSTI GLEDE ODPZ

Dne 21.2.2017 smo se predstavniki sindikatov, kateri zastopamo člane, ki delajo na zdravju škodljivih delovnih mestih in opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, sestali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z ministrico Anjo Kopač Mrak in državnim sekretarjem Petrom Pogačarjem.
Predstavila sta nam izračune s strani pooblaščenega aktuarja Kapitalske družbe (KAD), ki so bili narejeni na povprečno plačo v republiki Sloveniji in na predpostavki, da se je delavec zaposlil letos. Pri izračunu je bilo opaziti, da je aktuar upošteval vsakoletno rast plač za 1,66%, kar se nam je zdelo zelo čudno od kje mu ta predpostavka.
Izračun je prikazoval sorazmerno ugodno poklicno pokojnino, ki bi znašala okoli 800€ in več, odvisno od delovnega mesta v katero kategorijo spada in pri koliko letih starosti bi se posameznik zaposlil. Poudarjeno je bilo, da bo takšen zaposlenec delal 32-34 let nato pa prejemal poklicno pokojnino v navedenih zneskih. Po tem se bo starostno upokojil, in prejemal pokojnino po novem pokojninskem načrtu, kot da je delal 40 let (brez malusov). Pozabili pa so povedati, da si bo moral vsak poklicni upokojenec 6-8 let sam od izračunane poklicne pokojnine plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 75,77€/mesec (to znese od 5.455€—7.273€ vplačil). Pozabili so tudi povedati , da KAD zaračunava upravljaljke stroške tudi ko na račun ne prihajajo sredstva- v času mirovanja in da zaračunava stroške izplačevanja poklicnih pokojnin.
Sindikati smo nasprotovali takšnim izračunom saj je bil narejen na plačo, ki jo večina poklicnih zavarovancev ne dosega. Predlagali smo jim, da naj naredijo izračun poklicne pokojnine na plačo okoli 1.100 € bruto, saj je največ takšnih zavarovancev, ki prejemajo takšne plače in delodajalci za njih plačujejo povprečno 100 € prispevkov za poklicno zavarovanje. Po naših izračunih in predvidevanjih to pomeni okrog 460€ poklicne pokojnine (absurd).

Na našo zahtevo o preklicu znižanja prispevne stopnje so odgovorili, da bo to potrebno uskladiti z delodajalci, saj se pojavljajo presežki sredstev in da je to njihova zahteva. Večkrat se je omenjala tudi možnost vrnitve na prejšnji sistem »beneficirana delovna doba«, na način da se zavarovancem poberejo sredstva iz osebnih računov in se prestavijo v blagajno ZPIZ. S tem se v sindikatu SPESS ne strinjamo in menimo da je zadeva neizvedljiva oz. bi povzročila nove krivice in anomalije.

Upravljalsko provizijo bo KAD povrnil na stopnjo, ki je veljala po prejšnjem pokojninskem načrtu in je praktično ista kot sedaj 1%. Razlika je samo to, da je moral KAD po prejšnjem pokojninskem načrtu, ko je zbranih dovolj sredstev, pričeti postopoma nižati provizijo na 0,75%. O tej proviziji ministrica ni vedela praktično nič, niti tega ne kolikšna je.

Z novim pokojninskim načrtom je zaživel tudi solidarnostni sklad, iz katerega se bodo pokrivale poklicne pokojnine tistih, ki bi imeli izračunano le to manjšo kot starostno. Ugotavljata, da je sredstev v tem skladu že s mesecem januarjem dovolj za letos in sicer okrog 137.000€, ocena pa je da jih bo potrebnih 110.000 €.

Sindikati smo ponovno opozorili na anomalije v sistemu, na previsoke provizije, ki se morajo znižati za polovico in na zvišanje prispevne stopnje, ki naj bo najmanj toliko kot do sedaj in sicer 9,25% od bruto plače. V kolikor naših zahtev ne bodo uresničili bomo stopnjevali sindikalni boj.

Ministrica je predlagala ponoven sestanek in sicer 6.3.2017.

 

Dn, 21.2.2017 ob 14.00 uri, je potekala tudi seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v Državnem zboru RS, katere smo se tudi udeležili predstavniki sindikatov, kateri zastopamo člane, ki delajo na zdravju škodljivih delovnih mestih in opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče opravljati. Na odbor je bila naslovljena enaka tematika oziroma zahteve po zvišanju prispevne stopnje na 9,25% in znižanje upravljalske provizije na 0,5%.
Seja je bila sklicana na zahtevo poslanske skupine Združene levice, predlagatelji pa smo bili sindikati.

Deležni smo bili praktično enake razprave kot prej na ministrstvu za delo.
Hkrati pa smo lahko ugotovili kakšni poslanci nas zastopajo v Državnem zboru. Veliko poslancev-članov omejenega odbora se seje sploh ni udeležilo ali so prišli na sejo le toliko, da so v listo prisotnosti vpisali svoje ime in priimek. Nekateri navzoči pa so nas ignorirali z branjem časopisa ali pa z upravljanjem telefona.

Po daljši in burni razpravi so člani odbora glasovali o 3 sklepih, ki so bili podani že s samim vabilom (o zvišanju prispevne stopnje na 9,25%, o znižanju upravljalske provizije na 0,5%, in o diferenciranju prispevnih stopenj v skladu s 5. točko 199. člena ZPIZ - 2). Vsi sklepi so bili preglasovani s strani koalicijskih poslancev z 9 glasovi PROTI in z 2 glasovoma ZA.

Na sami seji odbora so koalicijske poslanske skupine pripravile nov sklep, ki se glasi:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide priporoča vladi RS naj v sodelovanju s socialnimi partnerji na podlagi objektivno določenih kazalnikov čim prej določi merila in kriterije iz 4. odstavka 199. člena ZPIZ - 2 ter pripravi nov seznam delovnih mest iz 1. odstavka 199. člena ZPIZ-2. Izglasovan je bil z 10 glasovi ZA in 0 PROTI.


Sejo je neposredno prenašal 3. program RTV SLO.

 

SREČNO,

Peter BRŠEK


 

Objavljeno 22.02.2017

Arhiv novic