PODPIS POGODBE O PRIDRUŽENEM KONFEDERALNEM ČLANSTVU

 

Podpis pogodbe o pridruženem konfederalnem članstvu
 
  
 
Na 8. redni seji Izvršilnega odbora SPESS-Sindikata PV 17. februarja 2017 in na seji Predsedstva SPESS 6. marca 2017 smo se z glasovanjem odločili, da začnemo s postopkom prekinitve pogodbe o sodelovanju s Šaleško-savinjskimi sindikati in začnemo s postopkom pridobivanja statusa konfederalnega članstva v KNSS-Neodvisnost.
 
Sindikat SPESS je v petek, 26. maja 2017, na slavnostni seji s sindikatom KNSS-Neodvisnost, ki ga vodi in zastopa predsednica Evelin Vesenjak, podpisal pogodbo o konfederalno pridruženem članstvu. KNSS-Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, ima reprezentativnost na državni ravni in deluje kot sindikalna centrala, zaradi tega ima pravico sodelovati na sejah Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in v drugih komisijah, kjer obravnavajo ali predlagajo predloge za delovnopravno zakonodajo.
 
Pogodba oziroma medsebojno sodelovanje nam zagotavlja nastopanje na višjih ravneh sindikalnega delovanja (ESS, določene državne komisije in odbori), kar nam doslej ni bilo omogočeno. Reprezentativnost na ravni panoge rudarstvo, ki smo jo dobili leta 1996 in jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nam namreč tega ni omogočala. Do junija 2016 smo se omenjenih sej lahko udeleževali, vendar le kot opazovalci, le redko smo lahko na kakšne zadeve podali replike in še to, če smo se lahko prej o tem dogovorili z drugimi sindikalnimi centralami, da so nam dopustili dostop do govorniškega mesta. Kot sem omenil, je bila tudi ta zgodba lani junija končana, saj so nas z ene izmed sej ESS odstranili s pojasnilom, da nismo vabljeni. Kljub prejetim vabilom s podanim dnevnim redom smo naknadno ugotovili, da je bilo vabilo posredovano zgolj v vednost in nič več. Lani jeseni se nam je zgodila tudi sprememba načrta obveznega poklicnega pokojninskega zavarovanja, s katero so vsem zaposlenim na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih znižali enotno prispevno stopnjo z 9,25 odstotka na 8 %. Tudi pri tem nismo mogli uspešno zagovarjati svojih stališč in prav zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da gremo v drugo smer.
 
Od leta 2009, ko je ZSSS ukinila Območno organizacijo ZSSS Velenje, je bil SPESS pridruženi član Šaleško-savinjskih sindikatov (ŠSS), katerih moč, članstvo in odmevnost so se vseskozi manjšali. Prav tako ŠSS nima reprezentativnosti na državni ravni in nam ni omogočal sodelovanja pri temah, kjer bi to bilo v našem interesu. Največja dodana vrednost, ki smo jo imeli pri omenjenem sindikatu, je bila pravna pomoč, ki jo je opravljal odvetnik Miran Jeromel, a še s tem nismo bili popolnoma zadovoljni. Glede na sredstva, ki smo jih mesečno nakazovali, smo pričakovali več.
 
Ob prekinitvi pogodbe s ŠSS smo morali poiskati drugo pravno pomoč – od 22. maja 2017 jo članom SPESS nudi odvetniška pisarna Stušek s sedežem v Prešernovi 1, Velenje (stavba sodišča v Velenju, 1. nadstropje).
 
Srečno!
Peter BRŠEK, predsednik SPESS
 

Objavljeno 05.06.2017

Arhiv novic