Prijavnica za letovanje

Prenos.pdf

Prijavnico je potrebno prinesti v tajništvo sindikata do datuma, ki je naveden ob razpisu letovanja.