Pristopna izjava SPESS

 

Prenesi.pdf

 

 

 

I Z J A V A

 

Podpisani(a)…………………………………………………………..mat. štev..…………….……….……

 

rojen(a)………………………………………zaposlen(a) v …………..……….………………….…….…..

                                                                                                                (naziv in kraj podjetja-ustanove)

 

telefonska št……..………………….…………, e-mail………………………………………………….…..

                                             (neobvezen podatek)                                                                                (neobvezen podatek)

 

 

Izjavljam, da želim postati član(ica) sindikata dejavnosti: Pridobivanje energetskih surovin Slovenije (SPESS) in da sprejemam statut in program SPESS, Pravila SPESS - PV ter ostale pravilnike in akte. Dovoljujem, da se lahko moji osebni dokumenti in podatki uporabljajo za namene statistične obdelave za potrebe SPESS ter dovoljujem odtegovanje članarine od plače ne glede na omejitve iz 102. čl. ZIZ.

 

 

 

V Velenju, dne………………                                                               …………………………….

                                                                                                          podpis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pristopna izjava SPESS pridruženi člani

 

Prenesi.pdf

 

 

I Z J A V A

( Pridruženi član )

 

Podpisani(a)…………………………………………………………..mat. štev..…………….……….……

 

rojen(a)………………………………………zaposlen(a) v …………..……….………………….…….…..

                                                                                                                (naziv in kraj podjetja-ustanove)

 

telefonska št……..………………….…………, e-mail………………………………………………….…..

                                             (neobvezen podatek)                                                                                (neobvezen podatek)

 

Izjavljam, da želim postati pridružen član(ica) sindikata dejavnosti: Pridobivanje energetskih surovin Slovenije (SPESS) in da sprejemam statut in program SPESS, Pravila SPESS - PV ter ostale pravilnike in akte. Dovoljujem, da se lahko moji osebni dokumenti in podatki uporabljajo za namene statistične obdelave za potrebe SPESS ter dovoljujem odtegovanje članarine od plače ne glede na omejitve iz 102. čl. ZIZ.

 

 

 

V Velenju, dne………………                                                               …………………………….

 

                                                                                                          podpis